na obisku pri predsedniku g. Pahorju

                                   Naziv projekta: »Covid-19 – Prenova enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda«

 

spletna stran EU Skladi

Namen projekta: je investicija v prenovo enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje in s tem reševanje kritičnih razmer ter zagotavljanje ustreznih standardov za stanovalce in zaposlene. Z izvedbo investicije se bodo izboljšali bivalni pogoji, omogočila primerna oskrba in nega ter preprečevanje okužb v morebitnih novih epidemijah.

Cilji projekta: je zmanjšanje števila tri in več posteljnih sob (projekt vključuje 7 več posteljnih sob) in preureditev prostorov v dvoposteljne sobe. V sobe so bodo vgradile kopalnice ter vzpostavile možnosti za čiste in nečiste poti in organizacijo rdeče in sive cone v primeru nove epidemije.


Finančna podpora: Nepovratna finančna sredstva, v višini 623.932,93 EUR, za naložbo zagotavlja Republika Slovenija MDDSZEM oz. Evropska unija Sklad za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo Covid-19. Sofinanciranje pomeni 100% celotnih upravičenih stroškov projekta.Prvi v Sloveniji z uspešno zaključeno investicijo Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude REACT
V decembru 2022 so bila v celoti zaključena gradbeno-obrtniška dela projekta Prenova enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda. Izvedena je bila tudi montaža lesenega pohištva. V začetku letu 2023 bo izvedena še montaža senčil na oknih v sobah, ki so bile obnovljene v drugi fazi prenove, ter postavitev sedežne garniture v jedilnici. Prenova je potekala osem mesecev, in sicer od maja do konca decembra 2022.

Skupni stroški obnove niso prekoračili sredstev sofinanciranja s strani MDDSZ oz. evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-EU, ki so nam bila dodeljena v višini 623.932 EUR. Gradbeno-obrtniška dela so skupaj znašala 424.573 EUR, pohištvo in druga oprema 57.773 EUR, stroški dela po pogodbah o opravljanju storitev pa 85.959 EUR (projektna dokumentacija, študija požarne varnosti, gradbeni nadzor, projekt izvedenih del, pregledi pred predajo objekta v uporabo ter stroški plač). Sofinanciran je tudi strošek DDV v višini 55.627 EUR. Do konca leta 2022 smo prejeli 75 % sredstev sofinanciranja.

Stanovalci so se v obnovljene prostore preselili v začetku januarja 2023. Ob selitvi so izrazili veliko zadovoljstvo in se nam zahvalili za lepe, svetle, zračne in prijazne bivalne prostore. Hvaležni smo jim za njihovo potrpežljivost in razumevanje. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem, ki so v času prenove delali v težkih prostorskih pogojih.

Veseli nas, da smo po besedah predstavnika kabineta MDDSZEM, g Luka Omladiča, prvi v Sloveniji z uspešno zaključeno investicijo Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude REACT. V začetku meseca februarja smo z uradno otvoritvijo prenovljenih prostorov, v družbi predstavnikov ministrstva, lokalne skupnosti, sveta Doma Tisje, stanovalcev in zaposlenih, odprli novo poglavje v bogati zgodovini graščine.


    ZAKLJUČENA DELA PRENOVE ENOTE GRAJSKE GOSPE MATIČNEGA DOMA TISJE

6. 1. 2023


V decembru so bila v celoti zaključena gradbeno obrtniška dela pri prenovi enote Grajske gospe. Izvedena je bila tudi montaža pohištva. V januarju 2023 bo izvedena še montaža senčil na oknih v sobah, ki so se obnavljale v drugi fazi obnove, ter postavitev sedežne garniture v prostoru jedilnice. Ob primopredaji obnovljenih prostorov je bil potrjen tudi Izkaz požarne varnosti obnovljenega dela objekta.

Skupni stroški obnove niso prekoračili sredstev sofinanciranja s strani MDDSZ oz. evropskih skladov, ki so nam bila dodeljena v višini 623.932 EUR.

                       POTEK II. FAZE PRENOVE ENOTE GRAJSKE GOSPE MATIČNEGA DOMA TISJE

5. 12. 2022

V novembru je potekala podaljšana druga faza prenove enote Grajske gospe. Zaradi naknadno ugotovljene potrebe po vgradnji požarnih loput, namesto požarnih ventilov, in zaradi 3 tedenskega dobavnega roka le teh, smo izvajalcu gradbenih del podaljšali izvedbo investicije še enkrat za mesec dni in sicer do 30.12.2022. Konec novembra so bila vsa gradbena dela zaključena in opravljen je bil že kvalitetni prevzem. V decembru se bodo vgradile še požarne lopute, ki bodo vezane na požarno centrala in s tem bodo gradbena dela v celoti zaključena. V decembru bo izvedena montaža pohištva in upamo, da se stanovalci preselijo v obnovljene prostore do praznikov.


   POTEK II. FAZE PRENOVE ENOTE GRAJSKE GOSPE MATIČNEGA DOMA TISJE

2. 11. 2022


V oktobru se je nadaljevala druga faza prenove enote Grajske gospe. Dela potekajo v treh sobah, kjer se vgrajujejo kopalnice, skupni jedilnici in priročnem skladišču. Zaradi nekaj dodatnih del in zakasnitve dobave protipožarnih vrat smo izvajalcu gradbenih del podaljšali izvedbo investicije za mesec dni in sicer do 30.11.2022. Glede na trenutni potek del pričakujemo, da bodo dela končana pred rokom. Sredi novembra naj bi se pričela montaža opreme. Želimo si, da dobo stanovalci preseljeni v obnovljene prostore konec novembra.

   


PRIČETEK 2. FAZE OBNOVE

6. 10. 2022


V septembru smo pričeli z drugo fazo prenove enote Grajske gospe. Obnavljajo se prostori - sobe 503, 501 in 500, ter jedilnica 502. Obnovil se bo tudi prostor priročnega skladišča in zunanji izhod z mostičkom. Stanovalci iz teh prostorov so bili preseljeni v že obnovljeni del enote. Ob koncu septembra so bila izvedena groba gradbena in inštalacijska dela, v sobah so vgrajene kopalnice. V oktobru se bodo pričela tlakarska in slikopleskarska dela ter zaključna inštalacijska dela.
ZAKLJUČEK 1. FAZE PRENOVE

31. 8. 2022

Konec avgusta 2022 smo zaključili prvo fazo prenove enote Grajske gospe. 11 stanovalcev se je iz dela gradu, ki se bo obnavljal v drugi fazi, preselilo v obnovljene prostore. V treh, od obnovljenih 4 sob, bodo začasno bivali trije stanovalci. Po končani obnovi, bodo vse sobe dvo posteljne. Zaključena in s pohištvom opremljena sta tudi prostor za »sestrsko sobo« in skupna kopalnica.

V drugi fazi se bodo dela izvajala v sobah 500, 501 in 503 ter v dnevnem prostoru z jedilnico. Druga faza obnove se bo pričela s 5. 9. 2022.


                    


                            

OBNOVA ENOTE GRAJSKE GOSPE

1. 8. 2022

Konec julija 2022 smo zaključili z gradbeno obrtniškimi deli prve faze prenove enote Grajske gospe. Izvedena je bila obnova 4 sob, v katere so se vgradile kopalnice. Vse sobe so opremljene s sodobnim sestrski klicnim sistem in tablicami za beleženje opravljenih storitev. Obnovila se je skupna kopalnica, preuredil se je prostor, ki bo namenjen domski kapeli, vgradilo se je novo stranišče za zunanje obiskovalce. Z novo ureditvijo prostorov smo pridobili prostor za garderobe v kuhinji. Na podstrešju se je izdelala »server« soba. Vsi prostori imajo nove tlake, inštalacije, razsvetljavo, talne obloge in slikopleskarska dela. Poskrbeli smo tudi za ustrezno prezračevanje. 

Vrednost izvedenih gradbeno obrtniških del prve faze je znašala nekaj manj kot 325.000 EUR.

Dobava in montaža lesene opreme bo predvidoma med 8 in 14. avgustom. Druga faza obnove se bo pričela, po kolektivne dopustu izvajalca gradbeno obrtniških del in sicer konec meseca avgusta.

                  


                       
Investicija REACT-EU

5. 7. 2022

Prva faza prenove enote Grajske gospe poteka po predvidenem terminskem planu. V juniju so se zaključila suhomontažna in inštalacijska dela. Stene in stropovi so izvedeni do zaključnega sloja, v kopalnicah so položene ploščice, tlak je pripravljan za polaganje izravnalne mase in talne obloge. Izdelan je bil vzorec masivnih vhodnih vrat v sobe. Izgled vrat je zahteva Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je vzorec vrat, v izgledu prvotnih vrat, potrdil. Zaradi izvedenih del je bilo potrebno pripraviti novo študijo požarne varnosti za ta del objekta. Za zagotovitev vseh požarnovarnostnih pogojev bomo morali dodatno vgraditi nova protipožarna vrata na stopnišče za spodnje nadstropje in pri stopnišču za na podstrešje.
Vrednost izvedenih del v juniju znaša cca. 120.000 EUR.


          

Investicija REACT-EU

6. junij

      


Za nami je prvi mesec del pri obnovi enote Grajske gospe. Izvedena so bila rušitvena dela in grobo polaganje inštalacij. Pri rušitvenih delih smo naleteli na nekaj presenečenj. Vzhodni del gradu, kjer je predvidena kapela, stoji na zemlji, zato je bilo potrebno predvideti dodatna dela, predvsem sanacijo zunanjih sten in dodatna dela v delu garderob pri kuhinji. Izvajalec je zaradi negotovih razmer na trgu nabavil večino potrebnega materiala, kot so knauf plošče, pode in keramiko. Vrednost izvedenih del v mesecu maju je znašala nekaj manj kot 60.000 EUR.
Investicija REACT-EU - pričetek del

6. maj 2022

Prenova enote Grajske gospe se je pričela v načrtovanem roku in sicer 3. 5. 2022. Dela potekajo po predvidenem planu. Trenutno potekajo rušitvena dela, zato je dostop do tega dela objekta zavarovan. Stanovalci so premestitev in omejeno gibanje v okolici doma sprejeli z razumevanjem. Stanovalce in obiskovalce prosimo, da se na tem delu gradbišče, zaradi varnosti ne zadržujete. Ta del prenove bo predvidoma končan do avgust 2022.
Obvestilo o poteku investicije REACT-EU

7. april 2022

Za investicijo Prenove enote Grajske gospe matičnega Doma Tisje za izboljšanje bivalnega standarda,
smo konec meseca marca 2022 izbrali izvajalca gradbeno obrtniški in inštalacijskih del Ambient d.o.o.
iz Litije. Prenova bo potekala v dveh fazah. Prva faza se bo pričela 3. 5. 2022 in bo vključevala sobe 504,
505, 506 in 507. Stanovalci iz navedenih sob se bodo predvidoma selili 28. in 29. 4. 2022.                     


Projekt UPSELL za spodbujanje aktivne starostiDom Tisje smo partnerji skupaj s IC Geoss v projektu Erasmus+ v projektu UPSELL - krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju.
V projekt smo se vključili ker podpiramo aktivnosti namenjene aktivnemu staranju. Projekt upošteva ključne principe srebrne ekonomije in razvija idejo o aktivni vlogi starejših oseb. Oblikovale se bodo različne vsebine, ki bodo razvijala znanje in veščine namenjene starejšim.
Veseli smo, da bomo svoje izkušnje podelili s partnerji iz Litve in sodelovali pri razvoju novih oblik delovanja v lokalnem in širšem družbenem okolju, ki bodo v dobrobit vsem nam.


UPSELL ali Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju

30.4.2023

Kosobrinove modrosti


Ob koncu meseca aprila se je odvilo drugo delovno srečanje partnerjev projekta UPSELL. Osredotočili smo se na nadaljnji razvoj vsebine štirih modulov izobraževanj ter začrtali potek nadaljnjih aktivnosti. Partnerje iz Litve smo povabili tudi v Dom Tisje Litija, k sodelovanju na delavnici o aromaterapiji, poimenovani Kosobrinove modrosti. Izvedle so jo Simona Pelko, Klavdija Zupančič in Irena Špela Cvetežar. Veseli nas, da smo imeli priložnost gostom razkazati prostore doma, jim predstaviti delo in barvitost življenja pri nas, ki je skozi oči drugega še posebej otipljivo.        

 
        
Erasmus + projekt UPSELL - Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju

Zaključena priprava delavnic


28.2.2023

Pri projektu Upsell - Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju, smo zaključili s pripravo programov delavnic, ki jih bomo izvedli tudi v našem domu. Starejšim si želimo približati pomen vseživljenjskega učenja z delavnicami, kjer bodo lahko naredili prve korake v barviti svet aromaterapije in spoznali večplastni pomen redne telesne aktivnosti.
Veseli nas, da lahko s projektom UPSELL spodbujamo starejše k aktivnemu vključevanju v družbo z osvajanjem novih znanj in veščin. Vedoželjnost in preizkušanje novih stvari krepi spomin in dobro razpoloženje pri vsakem izmed nas. Predvsem pa krepi medsebojne odnose in omogoča učinkovito izmenjavo izkušenj in prenos znanja iz generacije na generacijo.


  Odkrijmo potencial srebrne ekonomije - Erasmus +

28.12.2023

Z IC Geoss sodelujemo pri Erasmus + projektu UPSELL - Krepitev potenciala srebrne ekonomije v vseživljenjskem učenju. Na srečanju s partnerji projekta v Litvi smo predstavili življenje in delo v Domu Tisje, ter oblikovali strukturo aktivnosti, s katerimi bomo starejšim predstavili vseživljenjsko učenje in jih povabili k prenosu znanja in veščin mlajši generaciji.
Z aktivnostmi želimo ozaveščati o dostopnosti do zdravega življenjskega sloga starejših ter promocijo medgeneracijskega sodelovanja.      

Naziv projekta: Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja

Trajanje projekta: februar 2021 – december 2022
Nosilec projekta: Zeliščna kmetija Hanuman, Tomaž Mulej – dopolnilna dejavnost na kmetiji
Partnerji projekta: Dom Tisje, Društvo Lojtra
Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.389,69 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 25.944,74 EUR

Opis projekta:

Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja povezuje partnerje, ki se želijo še bolj poglobiti v zelišča in njene pripravke. Zeliščna kmetija Hanuman, Dom Tisje in Društvo Lojtra so pripravili projekt, s pomočjo katerega bodo pridobili nova znanja in ga uporabili vsak pri svojem nadaljnjem delu bodisi s starejšimi, mladimi ali za razvijanje novih izdelkov. Ponudili ga bodo tudi širše v lokalnem okolju v obliki izobraževanj.

V okviru projekta bo izvedeno poglobljeno izobraževanje iz aromaterapije. Udeleženci bodo opravili izpit in pridobili Nacionalno poklicno kvalifikacijo aromaterapevt. S pridobljenim znanjem bodo v domu starejših izboljšali oskrbo svojih varovancev, saj se uporaba eteričnih olj kaže kot zelo učinkovit in prijazen način nege predvsem dementnih ali drugače obolelih starejših občanov. V društvu Lojtra bodo poleg nove poklicne možnosti dobili znanje, ki ga bodo uporabili pri svojem delu z mladimi in otroci pri izvajanju njihovih izobraževanj. Na Zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo s pridobljenim znanjem oblikovali nove lokalne naravne izdelke, pridobljeno znanje pa bodo delili naprej v obliki delavnic.

S pomočjo projekta bo prišlo do obnove in nadgradnje zeliščnih vrtov. V skupnostnem vrtu, za katerega skrbi društvo Lojtra, bodo zasadili novo zeliščno gredico. V domu starejših občanov in na zeliščni kmetiji Hanuman bo prišlo do obnove obstoječega zeliščnega vrta. V domu bodo poleg tega zasadili tudi večja korita z novimi sadikami zelišč. Na zeliščni kmetiji Hanuman pa bodo z vzpostavitvijo večjega zeliščnega vrta v nadaljevanju ljudem v lokalnem okolju lahko ponudili možnost nakupa sadik zelišč.

Pridobljeno znanje bodo partnerji delili skozi izvedbo delavnic in predavanja, ki bodo namenjena širši lokalni publiki. Zaposlene v domu Tisje, ki bodo osvojile aromaterapevtski naziv, bodo pripravile predavanje za ostale uslužbence doma Tisje, ter tako prenesle naprej znanje, ki bo najbolj uporabno pri negi starejših.

Organiziran bo tudi »vikend aromaterapije«, kjer bodo partnerji podelili uporabno znanje, ki bo pridobljeno na obsežnem izobraževanju. Dogodek bo odprt za širšo lokalno javnost. Tako bodo za širšo publiko priskrbljena dodatna znanja, ki so pri delu z eteričnimi olji zelo pomembna za ohranjanje varnosti. Eterična olja namreč sodijo med nevarne kemikalije in zahtevajo primerno predznanje – še posebej sedaj, ko so vse bolj priljubljena in uporabljena.

Cilji:

Povečanje inovativnosti in kreativnosti;
povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
izboljšanje kakovosti bivanja;
izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev;
izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:


Tečaj aromaterapije in opravljanje izpita za poklic aromaterapevt za 9 oseb;
ureditev zeliščnih vrtov na Zeliščni kmetiji Hanuman, na skupnostnem vrtu in domu starejših občanov Tisje;
praktične delavnice v domu starejših občanov;
izobraževanje v sodelovanju z uporabniki društva Lojtra;
izobraževanje za ostale uslužbence Doma Tisje;
vikend aromaterapije za širšo publiko;
ogled dobre prakse;
razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Rezultati:

Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija aromaterapevt – 9 oseb;
novo vzpostavljen skupnostni zeliščni vrt;
ureditev vrtička v domu starejših občanov Tisje, zasaditev zeliščnih loncev v domu;
izvedba 6 delavnic v domu starejših občanov Tisje s prikazom izdelovanja zeliščnih pripravkov;
izvedba 1 predavanja za širšo javnost;
izvedba 1 delavnice na skupnostnem vrtu;
prenos znanja o zeliščih in njihovi uporabi na zaposlene v domu Tisje;
prenos znanja o zeliščih in aromaterapiji na vikendu aromaterapije;
ogled dobre prakse – obisk mladih na Zeliščni kmetiji Hanuman;
razvoj novih izdelkov in storitev Zeliščne kmetije Hanuman.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Stopite v stik z nami

Pošljite povpraševanje >
 

Aktualno

 
 
Obisk učencev Osnovne šole Šmartno
05.06.2023
V ponedeljek 5.6.2023 ob 13. uri obisk učencev Osnovne...
 
Medgeneracijsko druženje v sodelovanju z Zavodom Bogenšperk
03.06.2023
V soboto 3.6.2023 od 9. do 12. ure bo medgeneracijsko...

Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke Iz Doma Tisje

Ob 70. obletnici Doma Tisje smo izdali knjigo: Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke iz Doma Tisje.


Kupite jo lahko v recepciji Doma Tisje ali v Kavarni Tisa.

Dom Tisje - skozi čas in sedanjost


 

Pomembnejše dogodke prehojene poti si lahko ogledate v kroniki Doma Tisje, ki nosi naslov Dom_Tisje_skozi_cas_in_sedanjost

 

Zgodbe in recepti naših babic

   
  Izšel je 1. PONATIS - Kuharske knjige, ki so jo pripravili stanovalci Doma Tisje; poleg receptov ponuja tudi zanimive zgodbe ...
   
   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.