E-QALIN STANDARD KAKOVOSTI


Zgodovina in politika upravljanja s kakovostjo v Domu Tisje


Dom Tisje je pričel delovati v letu 1946, ko je sprejel prve stanovalce. To so bili takrat večinoma invalidi, starejši brezdomci ter osebe z motnjo v duševnem razvoju. Ob začetku delovanja je dom zagotavljal storitve 33 stanovalcem, toda potrebe po varstvu starejših so iz leta v leto naraščale. Dom je imel prve namestitve v prostorih gradu, ki so ga sčasoma delno obnovili. V letu 1976 je bil zgrajen I. prizidek, v letu 1982 še II. prizidek. Trenutno dom nudi socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva 190 stanovalcem, od tega 24 stanovalcem na varovani enoti za demenco, ostali stanovalci so nameščeni na petih negovalnih enotah in eni stanovanjski enoti. Dom nudi tudi storitve dnevnega varstva in socialno oskrbo za uporabnike pomoči na domu ter socialnega servisa za stanujoče na področju občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Temeljne vrednote na katerih temelji notranja kultura in delo zaposlenih v Domu Tisje so : sočutje, spoštovanje, poštenost, odgovornost, znanje in ustvarjalnost, domačnost, gostoljubje in odličnost.

Vodila pri izvajanju vseh aktivnosti v Domu Tisje so:prostovoljnost vključitve v domsko varstvo, prosta izbira storitev, individualizacija obravnave, zagotavljanje človekovega dostojanstva, dogovarjanje med izvajalci in uporabniki storitev, gospodarno ravnanje s sredstvi.

Vsi dolgoročni cilji so povezani tudi z našim sloganom in vizijo doma:«Kjer naj bo starost brez bolečin«.

Bistveno za nas je, da so uporabniki naših storitev zadovoljni, da izvajamo kvalitetne storitve oskrbe, zdravstvene nege, rehabilitacije in delovne terapije za stanovalce. Kvaliteto le teh preverjamo z merjenjem zadovoljstva uporabnikov naših storitev ob zaključku leta. Prizadevamo si za pridobitev mednarodnega certifikata Eqalin.

E-Qalin – standard kakovosti


V Domu Tisje je bila 16.6.2010 začetna prireditev ob uvajanju Eqalina, mednarodnega standarda kakovosti na področju socialnega varstva v delovanje doma. Model Eqalin je dinamičen,in inovativen mednarodni sistem upravljana s kakovostjo v socialnem varstvu.
V Eqalinu so vključene interesne skupine, ki kakovost ocenjujejo iz svojega zornega kota (stanovalci, svojci, zaposleni, vodstvo, okolje). Pogoj za uspešno uvedbo modela v ustanovo je izobraževanje procesnih vodij in moderatorjev, ki vodijo skupine za kakovost. Procesni vodje v domu smo: Vida Lukač – direktorica doma, Irena Špela Cvetežar, - namestnica direktorice za ZNO in Leonida Razpotnik – vodja kakovosti. V domu deluje Skupina za razvoj ter pet skupin za kakovost. Štiri skupine za področje zaposlenih, stanovalcev in svojcev ter ena skupina za vodstvo. Skupine za kakovost vodijo naslednji moderatorji: Tomaž Mittoni – vodstvena skupina, ostali moderatorji so: Mojca Šušteršič, Branka Pihler, Polona Tomažič, Simon Resnik in Metka Otrin. Začetek 1. samoocenjevalnega obdobja se je pričel 13.9.2010 in zaključil 12.9.2013. V tem obdobju smo ocenili 66 kriterijev ter 33 kazalnikov. V domu je delovalo 19 projektnih skupin ter 5 delovnih skupin. Od 19 projektnih skupin jih je 15 zaključilo s svojim delom, 4 skupine še delujejo. Od 5 delovnih skupin sta 4 zaključili s svojim delom, 1 skupina še deluje. V tem času je bilo narejenih 18 načrtov za kriterije procesov, ki potekajo v domu.

Skrbimo za poslovno uspešnost doma, za povezanost z ožjim in širšim okoljem ter aktivno sodelovanje z lokalnim okoljem (čim boljše informiranje občanov o starosti, o oblikah pomoči, ki jih zagotavljamo ter priprava posameznikov ter družine na starost. V ta namen smo strokovne delavke doma prostovoljno izvedle več predavanj za razna društva, ki delujejo na področju občin Litija in Šmartno ( Društvo upokojencev Litija in Šmartno pri Litiji, Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija, Rdeči križ Sava, Primskovo, Dole pri Litiji, Hotič ter predavanje za Krajevno skupnost Kresnice ter na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani) . Predavanja smo izvedli tudi za vse novozaposlene delavce, za vse dijake in študente na praktičnem delu in za vse napotene na delo preko študentskega servisa, prostovoljce in tudi za stanovalce doma ter svojce.

Zavedamo se pomembnosti svojcev za stanovalce doma, zato jih vključujemo v aktivnosti za kvalitetno življenje stanovalce, želimo razvijati partnerski odnos s svojci, saj le skupaj lahko zagotovimo čim kvalitetnejše življenje stanovalcev v domu. Zadovoljstvo svojcev z našimi storitvami preverjamo 1 x letno.

Organiziramo široko mrežo pomoči na domu za uporabnike obeh občin ter socialni servis. Sodelujemo in se povezujemo s strokovnimi inštitucijami v ožjem in širšem okolju (CSD Litija, ZD Litija).
Skrbimo za stalno strokovno izpolnjevanje delavcev tako z zunanjimi kot notranjimi predavatelji in prenašanjem znanj med zaposlenimi v domu.

Razvijamo nove oblike in načine skrbi za starejše (prostovoljstvo, skupine za samopomoč , gospodinjske skupine).

Dom Tisje je učna baza za dijake in študente, vključujemo se v aktivno politiko zaposlovanja z usposabljanjem brezposelnih oseb na delovnem mestu in zaposlovanjem le teh na javna dela. Prav tako opravljajo posamezniki tudi družbeno koristna dela.

V juniju 2014 smo imeli začetno presojo za potrebe certificiranja s strani podjetja BureauVeritas, 9.in 10.10 je potekala končna presoja in 10.10.2014 smo pridobili mednarodni certifikat kakovosti E-Qalin kot 5 slovenski dom..


Vodja kakovosti:                                                                                    Direktorica Doma Tisje
Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. delavka                                              Vida Lukač

Stopite v stik z nami

Pošljite povpraševanje >
 

Aktualno

 
 
Obisk učencev Osnovne šole Šmartno
05.06.2023
V ponedeljek 5.6.2023 ob 13. uri obisk učencev Osnovne...
 
Medgeneracijsko druženje v sodelovanju z Zavodom Bogenšperk
03.06.2023
V soboto 3.6.2023 od 9. do 12. ure bo medgeneracijsko...

Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke Iz Doma Tisje

Ob 70. obletnici Doma Tisje smo izdali knjigo: Kje so tiste stezice - zgodbe in pobarvanke iz Doma Tisje.


Kupite jo lahko v recepciji Doma Tisje ali v Kavarni Tisa.

Dom Tisje - skozi čas in sedanjost


 

Pomembnejše dogodke prehojene poti si lahko ogledate v kroniki Doma Tisje, ki nosi naslov Dom_Tisje_skozi_cas_in_sedanjost

 

Zgodbe in recepti naših babic

   
  Izšel je 1. PONATIS - Kuharske knjige, ki so jo pripravili stanovalci Doma Tisje; poleg receptov ponuja tudi zanimive zgodbe ...
   
   
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.